Η Χειρουργική του Στόματος στο Οδοντιατρείο

Η Χειρουργική του Στόματος είναι, ως επί το πλείστον, η Χειρουργική της καθημερινής Οδοντιατρικής πράξης του Γενικού Οδοντιάτρου.

Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας είναι η ενημέρωση του Οδοντιάτρου για τις σύγχρονες απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τις μικρές επεμβάσεις που τον αφορούν και η εξοικείωσή του με μεθόδους που η μοντέρνα  τεχνολογία του παρέχει για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς του. Συγκεκριμένα στο διήμερο αυτό σεμινάριο θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

 • Ιστορικό του χειρουργικού ασθενούς - Αξιολόγηση της λήψης φαρμάκων (αντιπηκτικά, κορτικοστεροειδή, διφωσφονικά κ.λπ.)
 • Ακτινογραφικός έλεγχος
 • Προσδιορισμός του βαθμού δυσκολίας των επεμβάσεων χειρουργικής του στόματος
 • Βασικές αρχές χειρουργικής του στόματος (εξοπλισμός, τομές, κρημνοί, είδη και υλικά συρραφής)
 • Εξαγωγές δοντιών και εμφυτεύματα - ατραυματικές εξαγωγές
 • Χειρουργική των εγκλείστων δοντιών
 • Περιακρορριζική παθολογία και χειρουργική
 • Προεγχειρητική εκτίμηση βλαβών του βλεννογόνου του στόματος - λήψη βιοψίας
 • Χειρουργική των μικρών βλαβών του βλεννογόνου του στόματος
 • Προεμφυτευματική χειρουργική (διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου, αποκατάσταση του οστικού υποστρώματος για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων)
 • Συνέπειες, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Πρακτική άσκηση (hands-on) στη χειρουργική μαλακών ιστών σε νωπούς ιστούς (αφαίρεση ογκιδίων, μερική-ολική βιοψία)
 • Επίδειξη χρήσης Laser CO2σε νωπούς ιστούς (εξάχνωση-εκτομή)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δ. Καλύβας
   
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  
Βάρδας Ε. Επίκουρος Καθηγητής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλύβας Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Καμπέρος Γ. Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στη Στοματολογία και Χειρουργική Στόματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ποδαρόπουλος Λ. Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στη Χειρουργική Στόματος στο Πανεπιστήμιο Sheffield, Αγγλία
Σπανού Α. Οδοντίατρος, Ειδικευθείσα στη Χειρουργική Στόματος στο Πανεπιστήμιο Freiburgh, Γερμανία

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

ΩΡΑ     ΘΕΜΑ     ΟΜΙΛΗΤΕΣ
08.30–09.00  Εγγραφές  
09.00–10.00  Ιστορικό του χειρουργικού ασθενούς – Αξιολόγηση της λήψης φαρμάκων (αντιπηκτικά, κορτικοστεροειδή, διφωσφονικά κ.λπ.) Ε.ΒΑΡΔΑΣ
10.00–10.30 Προσδιορισμός του βαθμού δυσκολίας των επεμβάσεων χειρουργικής του στόματος Δ.ΚΑΛΥΒΑΣ
10.30–11.30 Βασικές αρχές χειρουργικής του στόματος (εξοπλισμός, τομές, κρημνοί, είδη και υλικά συρραφής)  Α.ΣΠΑΝΟΥ
11.30–12.00 Διάλειμμα    
12.00–12.30 Χειρουργική των εγκλείστων δοντιών Α.ΣΠΑΝΟΥ
12.30–13.00 Παθολογία και Χειρουργική των περιακρορριζικών ιστών Δ.ΚΑΛΥΒΑΣ
13.00–14.30 Προεμφυτευματική Χειρουργική (διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου, αποκατάσταση του οστικού υποστρώματος για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων  Λ.ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
14.30–15.30  Συζήτηση  

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

ΩΡΑ   ΘΕΜΑ   ΟΜΙΛΗΤΕΣ
09.00–10.30 Προεγχειρητική εκτίμηση βλαβών του βλεννογόνου του στόματος – λήψη βιοψίας Γ.ΚΑΜΠΕΡΟΣ
10.30–11.00 Συνέπειες, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές Γ.ΚΑΜΠΕΡΟΣ
11.00–12.00 Χειρουργική των μικρών βλαβών του βλεννογόνου του στόματος Δ.ΚΑΛΥΒΑΣ 
12.00–12.30  Διάλειμμα     
12.30–13.00  Τα Lasers στη Χειρουργική του Στόματος  Δ.ΚΑΛΥΒΑΣ 
13.00–15.30  Πρακτική Άσκηση (hands-on)  
15.30–16.30 Συζήτηση  

Στοιχεία Εκδήλωσης

Ημερομηνία 14/02/2020
Έως 15/02/2020
Registration Start Date 18/12/2019
Τιμή 150.00€
Συνημμένο .doc
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για την συγκεκριμένη εκδήλωση
150.00€