Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βασικές αρχές και απαιτήσεις από τη φωτογραφία, την ενδοστοματική σάρωση και την τομογραφία κωνικής δέσμης. Με κλινική άσκηση στην ενδοστοματική σάρωση 20/09/2024 9:30 am 200.00€
200.00€
Σύνολο: 200.00€