Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5,800.00€
5,800.00€
Σύνολο: 5,800.00€