Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ (ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ) 5,800.00€
5,800.00€
Σύνολο: 5,800.00€