Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ 5,800.00€
5,800.00€
Σύνολο: 5,800.00€