Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 5,800.00€
5,800.00€
Σύνολο: 5,800.00€