Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 5,800.00€
5,800.00€
Σύνολο: 5,800.00€