Επιλεγμένες Εκδηλώσεις

Εκδήλωση Τιμή Ποσότητα Μερικό Σύνολο
Θεωρητικό και Πρακτικό σεμινάριο για την αποτελεσματική θεραπεία περιοδοντικών ασθενών από τον γενικό οδοντίατρο 150.00€
150.00€
Σύνολο: 150.00€