close menu

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Header Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Component

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Οδοντοστοματολογική Πρόοδος είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης που εκδίδεται ανελλιπώς επί 75 χρόνια και ως στόχο έχει τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση των Τακτικών,Δοκίμων και Αντεπιστελλόντων Εταίρων και των Ελλήνων Οδοντιάτρωνγενικότερααλλά και την προώθηση της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον Ελληνικό χώρο και την προβολή της στον Διεθνή Χώρο με την δίγλωσση έκδοσή της.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δημοσιεύονται οι εξής κατηγορίες θεμάτων. 

1.Kύρια θέματα:

Άρθρα σε μορφή ανασκόπησης, που αφορούν επίκαιρα θέματα και που συγγράφονται με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής, από συναδέλφους με ειδικές και σε βάθος γνώσεις του θέματος.

2.Eπιστημονικά άρθρα που αποστέλλονται από συναδέλφους ή απόεπιστήμονες γενικά με συνάφεια προς τα Οδοντιατρικάενδιαφέροντα:

Τα άρθρα αυτά μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) Ανασκοπήσεις (μέχρι 4 συγγραφείς) β) Ερευνητικές εργασίες (Πειραματικές μελέτες, Κλινικές μελέτες, Εργαστηριακές μελέτες, Επιδημιολογικές μελέτες, Kλινικοστατιστικές μελέτες, Kλινικοπαθολογικές μελέτες) γ) Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δ) Πρακτικά θέματα, ε) Επαγγελματικά θέματα επιστημονικά τεκμηριωμένα, στ) Θέματα Δημόσιας Υγείας, ζ) Θέματα στρατηγικής, η) Εκπαιδευτικά Θέματα και ι) Θεματικές ενότητες.

3.Γράμματα προς τη Συντακτική Επιτροπή:

Τα γράμματα που δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής αφορούν: α) κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα και β) συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με επιστημονικά θέματα και που θα δίνονται απαντήσεις από τη στήλη της αλληλογραφίας γ) Μικρά άρθρα τοποθέτησης ή έκταση των οποίων δεν ξεπερνά τη μια στήλη (shortcommunication). 

4.Σύντομες πρωτότυπες δημοσιεύσεις:

Θα αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή ευρήματα, δε θα έχουν έκταση μεγαλύτερη από 2.000 λέξεις και θα δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό από αξιολόγηση της Συντακτικής Επιτροπής.

5.Περιλήψεις άρθρων:

Οι περιλήψεις αυτές θα αφορούν άρθρα Ελλήνων συναδέλφων που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα σε περιοδικά του εξωτερικού.

Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500 λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες) και τις 100 βιβλιογραφικές παραπομπές με εξαίρεση ειδικά θέματα που σχετίζονται με βασικές επιστήμες. Στις κατατιθέμενεςβιβλιογραφικές ανασκοπήσεις θα πρέπει να τηρείται ναι να συνυποβάλλεται ο πίνακας με την παραμετροποίηση PRISMA,που θα παρουσιάζει τις αναφορές οι οποίες διατίθενται και οι τελικές αναφορές που αξιοποιήθηκαν .Οι ερευνητικές εργασίες και τα πρακτικά θέματα δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις (10 σελίδες) και τις 40 παραπομπές. Τα άρθρα που αφορούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1.000 λέξεις (4 σελίδες), ενώ τα επαγγελματικά θέματα θα πρέπει να περιορίζονται στις 5.000 λέξεις (20 σελίδες).Στην έκταση των παραπάνω άρθρων συμπεριλαμβάνεται και η βιβλιογραφία που θα πρέπει να είναι επίκαιρη και να έχει άμεση σχέση με το διαπραγματευόμενο θέμα.

Σύνταξη κειμένων: Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική, με μονοτονικό σύστημα, καθώς επίσης και στην αγγλική γλώσσα. H Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ακρίβεια των αγγλόφωνων όρων και διατυπώσεων απευθυνόμενη σε επαγγελματίες ιατρικούς μεταφραστές.O διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει γλωσσικά το κείμενο, χωρίς όμως να αλλοιώσει το ύφος του συγγραφέα.

Οι εργασίες αυτές πρέπει να είναι πληκτρολογημένες σε διπλό διάστημα, με γραμματοσειρές Arial, Tahoma ή Verdana με περιθώριο από τις δύο πλευρές.

Σε ιδιαίτερη σελίδα αρχίζουν οι εξής ενότητες: η σελίδα τίτλου, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά, το κείμενο της εργασίας, η περίληψη στην αγγλική και οι λέξεις κλειδιά στην αγγλική, οι βιβλιογραφικές παραπομπές, οι λεζάντες, οι πίνακες και οι εικόνες.Όλες οι σελίδες αριθμούνται με την ανωτέρω σειρά.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας και προς αποφυγήν των σφαλμάτων κατά την πληκτρολόγηση κρίνεται σαν απαραίτητη η υποβολή της εργασίας εις τριπλούν συνοδευόμενη από CD όπου τα κείμενα θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα σε πρόγραμμα Word σε χαρακτήρες 12 στιγμών. Από τον Ιανουάριο του 2010 οι εργασίες υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση αλληλογραφίας των Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει: α) τον τίτλο της εργασίας, β) το όνομα και τον τίτλο του (των) συγγραφέα (ων), γ) το ίδρυμα απ’ όπου προέρχεται η εργασία, δ) το αν η εργασία έχει ανακοινωθεί σε κάποιο συνέδριο και ποιο, ε) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα για την αλληλογραφία, στ) το χαρακτηρισμό της εργασίας (βάσει του εδαφίου 2 ή 4)και οπωσδήποτε την πιθανή πηγή χρηματοδότησης της έρευνας.

Περίληψη και λέξεις κλειδιά: H περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 300-500 λέξεις, η δε αγγλική περίληψη 500-800 λέξεις. Στις ερευνητικές εργασίες, η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό εργασίας, το υλικό, τη μεθοδολογία και τα συμπεράσματα. Οι λέξεις - κλειδιά θα παρατίθενται με την περίληψη και θα πρέπει να είναι 3-10 μεμονωμένοι όροι ή μικρές φράσεις. Οι λέξεις αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που αναφέρονται στο Index Medicus και Dental Index και να εμπεριέχονται στο κείμενο της περίληψης.

Κείμενο: Τα άρθρα που αφορούν ανασκοπήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία αντιπροσωπευτική εισαγωγή και κατόπιν να αναφέρονται τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά όλες οι απόψεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, θα πρέπει να παρατίθεται μια κριτική ανάλυση των απόψεων αυτών από το συγγραφέα και να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να αποτελούνται από τα κεφάλαια: Eισαγωγή, Yλικά και Mέθοδος, Eυρήματα-Aποτελέσματα, Συζήτηση και Συμπεράσματα.

Στα υπόλοιπα είδη των άρθρων το κείμενο διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, όπως και στους πίνακες και στις εικόνες με τις λεζάντες τους, προσδιορίζονται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση. Τελείες ή κόμματα σημειώνονται μετά την παρένθεση που παρέχει τη βιβλιογραφική παραπομπή.H αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται κατ’ αύξοντα αριθμό και με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.

Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο.Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραπομπή στον κατάλογο, προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία.

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο προηγούνται τα ονόματα των συγγραφέων (πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα, ακολουθεί κόμμα και το επώνυμο του επόμενου συγγραφέα κ.ο.κ.), τίθεται άνω και κάτω στιγμή (:) ο τίτλος του άρθρου, τελεία, το περιοδικό σε συντομογραφία, το έτος, το πρόσημο (;), ο τόμος του περιοδικού, σε παρένθεση το τεύχος, άνω και κάτω στιγμή και οι σελίδες του άρθρου (πρώτη, παύλα και τελευταία).Oι συντμήσεις των τίτλων περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Dental Index και Index Medicus.Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει σχετικός κατάλογος του IATPOTEK.και μπορούν να αντληθούν επιπλέον Οδηγίες από το δημοσίευμα της International Committee of Medical Journals Editors με τίτλο: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. BrMed J 1982, 284: 1766-70. Πρέπει να αποφεύγεται γενικά η χρησιμοποίηση περιλήψεων (abstracts) ως βιβλιογραφική παραπομπή, όπως επίσης «αδημοσίευτες παρατηρήσεις» και «προσωπικές επικοινωνίες».Η Οδοντοστοματολογική Πρόοδος θα πρέπει να συντομογραφείται σαν Οδοντ. Πρόοδος ή αγγλόφωνα Proodos.

Εργασίες που έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση, αλλά δεν δημοσιεύθηκαν ακόμη, μπορούν να αναφερθούν στη βιβλιογραφία.Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται στο περιοδικό και η φράση «υπό δημοσίευση» σε παρένθεση. Εάν και εφόσον στη βιβλιογραφία εμπεριέχονται άρθρα από περιοδικά με λατινογενή γλώσσα που έχει τοπικές ιδιαιτερότητες (Γερμανικά, Σκανδιναβικά, Γαλλικά), ο τονισμός των λέξεων είναι ευθύνη των συγγραφέων.Παράδειγμα του ορθού τρόπου γραφής των βιβλιογραφικών δίνεται παρακάτω:

Περιοδικό:Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξη (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη «et al», στα ελληνικά άρθρα γράφουμε «και συν.»), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, το τεύχος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. π.χ. . Barmes FP, Scott RJ. Surgical pathology of tumors of the mouth. OralSurg 1978, 40: 185-290.

Βιβλία και άλλες μονογραφίες: Αναφέρονται με τη σειρά τα επώνυμα και αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος του βιβλίου, ο αριθμός έκδοσης, η πόλη έκδοσης. Ακολουθεί ο εκδότης, το έτος (άνω - κάτω τελεία) κι η σελίδα π.χ. Ryge GM: Dental Corrosion. 2nded. New York. Harper and Row. 1985: 204.

Aν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός βιβλίου που έχει γραφεί από άλλο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: Johnston AJ: Corrosion Resistance of Amalgams.In: Goldman AK, Johns KO, Restorative Materials, Baltimore. Williams and Wilkins Coeds., 1984-87.

Ιστοσελίδες: http://www.eudental.org/Community strategyconcerningmercury, όπως αυτό εμφανίζεται την ……………..(ημερομηνία αναζήτησης).

H Συντακτική Επιτροπή υπενθυμίζει στους συγγραφείς των εργασιών ότι καλό είναι, στις κατατιθέμενες εργασίες να συμπεριλαμβάνονται στις βιβλιογραφικές παραπομπές, εφόσον βέβαια υφίστανται, ποιοτικά Ελληνικά άρθρα σχετικά με το θέμα. Σημειώνεται ότι οι Βιβλιογραφικές παραπομπές  παρατίθενται αριθμημένες σε ξεχωριστές σελίδες και με τη σειρά που αναφέρεται στο κείμενο (όχι κατ’ αλφαβητική σειρά)

Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει, στην Αγγλική γλώσσα, τα ονόματα των συγγραφέων και τον τίτλο της εργασίας.Στις ανασκοπήσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται στοιχεία για όλα τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν και τα συμπεράσματα.Στις ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να αναφέρεται η εισαγωγή ο σκοπός, τα υλικά και η μέθοδος, τα αποτελέσματα τα συμπεράσματα και η συζήτηση.H έκταση των περιλήψεων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 500-800 λέξεων.(Expandedabstract)

Πίνακες: Παρατίθενται σε χωριστή σελίδα που περιλαμβάνει και τη λεζάντα.H λεζάντα πρέπει να είναι σύντομη και κατατοπιστική.Αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς που αναφέρονται στο κείμενο.Οι επεξηγήσεις των συντομογραφιών, καθώς και άλλες διευκρινήσεις, γίνονται στο τέλος του πίνακα.

Εικόνες: Τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι φωτογραφίες πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτότυπο και να είναι υψηλής ευκρίνειας.Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται με τον αύξοντα αριθμό τους σε ξεχωριστή σελίδα κατά την υποβολή της εργασίας.Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης εγχρώμων εικόνων μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή Σύνταξης και την ηλεκτρονική αποστολή εγχρώμων φωτογραφιών.

Oι εικόνες θα πρέπει να έχουν σαρωθεί με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi, να έχουν τη μορφή αρχείων JPG και να μην εμπεριέχονται στη ροή του κατατιθεμένου κειμένου. Εφόσον στις εικόνες εμφανίζεται το πρόσωπο του πάσχοντος, η Συντακτική Επιτροπή, κατά τη δημοσίευση, θα καλύπτει την περιοχή των οφθαλμών με ταινίαpixels για λόγους σεβασμού προσωπικών δεδομένων.

H κρίση των εργασιών γίνεται από δύο κριτές που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Σύνταξης.H Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις ή να απορρίπτει τα άρθρα που δεν είναι γραμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς.

Οι συγγραφείς έχουν την υποχρέωση μίας τυπογραφικής διόρθωσης μέσα σε 2 εβδομάδες από την αποστολή του δοκιμίου.Mετά την στηλοθέτηση δε γίνονται δεκτές μεταβολές του κειμένου.

Tα δημοσιευμένα άρθρα, εικόνες και διαγράμματα αποτελούν ιδιοκτησία του περιοδικού.Για την αναδημοσίευσή τους είναι απαραίτητη η άδεια της Συντακτικής Επιτροπής και του συγγραφέα.

Επισήμανση: Για την παραλαβή επιστημονικής εργασίας για δημοσίευση πρέπει να επισυνάπτεται διαβεβαίωση των συγγραφέων ότι η εργασία δεν έχει κατατεθεί σε άλλο επιστημονικό έντυπο περιοδικού τύπου, ότι δεν περιέχονται αυτούσιες προτάσεις από άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις –πλην των ορισμών, νόμων, κανόνων και διατάξεων– και ότι το φωτογραφικό υλικό είναι ίδιο ή μετασχεδίαση ή άλλως να αναφέρεται σαφώς η πηγή, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ.39 της 1ης Απριλίου 2009 αρ.ΦEK 55.

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 Odontostomatological Progress is the official peer-reviewed electronic publication of the Odontostomatological Research Society targeting to provideGreek and International dentists with ongoing up-to-date scientific information in all fields of dental science.

The Journal publishes the following types of articles:

1.Focus articles:

Review articles addressing contemporary and controversial topics proposed by the Editorial Board and written by colleagues with expertise on the particular topics.

2.Original articles:

These articles may fall into one of the following categories: (a) Reviews (up to 3 authors), (b) Research papers (Experimental studies, Clinical studies, Laboratory studies, Epidemiological Studies, Clinicostatistical studies, Clinicopathological studies), (c) Interesting case reports, (d) Practice-related topics, (e) Scientifically-documented professional issues, (d) Public Health issues, (e) Strategy-related topics, (f) Educational issues and (g) Specific issues.

3.Letters to the Editorial Board:

The letters must be approved by the Editorial Board prior to publication and may pertain to: (a) critical reviews of published articles and (b) specific queries on science-related topics, answers to which are provided in the correspondence section.

4.Short reportsand communications:

These original papers or findings should not exceed 2.000 words and are published as soon as possible after undergoing a review process by the Editorial Board.

5.Reviews from published articles:

These reviews focus on Greek colleagues articles on topics recently published in international journals.

Article length: Reviews should not exceed 7.500 words (25 typed pages) and should have no more than 1oo references, with the exception of special issues related to basic sciences. In the submmited bibliographic reviews, the table with PRISMA paramemeterization must be included, which will present the relevant reports that are available and the final nuber of reports that were used.

Research papers and practice-related topics should not exceed 3.000 words (10 pages) and have no more than 40 references.Any articles on important case reports should not exceed 1.000 words (4 pages) while articles addressing professional issues should be no more than 5.000 words (20 pages).The reference list is included in the total word count and must be timely and pertinent to the topic under discussion.

Text structure: The manuscripts submitted for publication must be written both in modern Greek, using the monotonic system and in English.The Editorial Board reserves the right to check the accuracy of the English terms and phrasings, consulting with professional medical translators.The Copy Editor of the Journal reserves the right to proceed to linguistic modifications without distorting, though, the authors style.Particularly for the English speaking authors, manuscripts may be submitted only in English language with an extensive (300 words) Greek summary.In this case the scientific editorial board will undertake the preparation of the summary applying the appropriate Greek terminology.All papers submitted must be double spaced, typed in Arial, Tahoma or Verdana font with margins on both sides.The title page, the summary and key words, the main text of the paper, the English summary and key words, the references, the legends, the tables and the figures appear on separate pages.All pages are numbered in the above order.All manuscripts are also submitted electronically at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Title page: This page includes the following information: a) title of the paper, (b) name and title of the author(s), (c) institution, (d) whether the paper has been previously presented at a conference and, if yes, details, (e) name, address and telephone of the corresponding author, (f) type of paper (based on 2 or 4), (g) possible source of financing for research.

Summary and key words: The summary should be no longer than 200 words. In research papers the summary includes the purpose, the material, the methodology and the conclusions and it is followed by key words which normally include 3-10 key terms or short phrases. The particular words must be in accordance with the international lexicographical terminology as it appears in Index Medicus and Dental Index and must be included in the summary and the publication of the International Committee of Medical Journals Editors με τίτλο: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982, 284: 1766-70.

Main text: Literature reviews should include a comprehensive introduction followed by a summarization of all the views relevant to the topic under discussion, based on specific references.Finally, the author is expected to provide a critical analysis of these views and reach clear conclusions.Research papers should comprise the following chapters: Introduction, Materials and Method, Findings-Results, Discussion and Conclusions.As regards the remaining types of articles, the text should follow an appropriate layout to meet the article demands.

References: Any references in the text, the tables and the figure legends are cited by Arabic numerals in brackets. Any dots or commas appear after the bracketed reference.The references are numbered consecutively in the order of appearance.All references mentioned in the text are included in the reference list which appears on a separate page after the end of the text.Every reference in the list should be preceded by the number it is identified with in the main text.

The reference list should be organized in the following sequence: names of the authors (surname, first name followed by a comma, then surname of the next author and so on), colon (:), title of the article, period (.), abbreviation of the journal, year, semi colon (;),volume, issue in brackets, colon and pages (first page and last page separated by a slash).Titles of Greek journals should be abbreviated in accordance with the IATROTEK list.The use of summaries, unpublished comments or personal communications as references should be avoided.Odontostomatological Progress should be abbreviated as Odont. Progr.Papers accepted for publication, though not published yet, can be included in the reference list.In this case, the phrase under publication in brackets is added. If the reference list contains articles from journals using a language of latin origin with language-specific features (German, Scandinavian, French), the authors are responsible for word stress.An example of correct reference presentation is as follows:

Journals: The authors surnames and initials appear first (unless there are more than six authors in which case the fifth name is followed by et al), followed by the title of the paper, the journal abbreviation, the year, the volume, the issue and, finally, the first and last page of the publication.E.g.Barmes FP, Scott RJ. Surgical pathology of tumors of the mouth. OralSurg 1978, 40: 185-290.

Books and other monographs: The authors surnames and initials appear first followed by the title of the book, the number of publication and the city of publication.Next comes the publisher, the year (colon) and the page.

E.g.Ryge GM: Dental Corrosion.2nd ed.New York.Harper and Row.1985: 204.If the reference corresponds to a chapter from a book written by another author, it should appear as follows: Johnston AJ: Corrosion Resistance of Amalgams.In: Goldman AK, Johns KO, eds.Restorative Materials, Baltimore.Williams and Wilkins Co., 1984-87.

Websites: E.g.http://www.eudental.org/Community strategy concerning mercury, as it appears in (search date).The Editoral Board strongly encourages the authors to include references to high quality Greek articles related to the topic under discussion, if possible.

English summary: It includes the names of the authors and the title of the paper in English.In literature reviews the summary should present data on all the chapters it includes as well as the conclusions.In research papers the summary includes the introduction, the aim, the materials and methods, the results, the conclusions and the discussion.A summary should be 250 to 300 words long.

Tables: They are typed on a separate page including the legend.The legend should be concise and comprehensive.The tables are numbered with Arabic numerals which are also used for citation in the text.Any explanations of the abbreviations or other clarifications appear at the end of the table.

Illustrative material: Any figures, diagrams and photographs should be attached to the manuscript and be high-resolution files.Figure legends are numbered consecutively on a separate page during the submission process of the paper.Color images are possible to print.Authors should contact the Editor-in-Chief and send the color images electronically.The images should be scanned at a minimum resolution of 300 dpi, in JPG format and should not be included in the main document submitted for publication.In case a patients face is visible in the image the Editorial Board anonymizes it, prior to publication, through a black band across the eyes to protect patient confidentiality.The review process is assigned to two reviewers selected by the Editorial Board.The Editorial Board of the Journal reserves the right to suggest revisions or reject articles which have failed to comply with the instructions for authors.It is the authors responsibility to check for typographical errors within 2 weeks from the submission date of the manuscript.After the paper has been formatted in columns no modifications are accepted.Copyrights to all published articles, images and diagrams are assigned to the Journal.Permission by the Editorial Board and the author(s) is necessary prior to any republication.

Note: Any paper submitted for publication must be accompanied by a written statement by the author(s) certifying that the paper has not been submitted to any other scientific journal, does not contain unchanged sentences from other scientific publications excluding definitions, laws, rules and regulations and that the illustrative material is the same as the original or a redesign, otherwise the source must be clearly stated.

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Bottom info

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΔΩΡΗΤΕΣ

 LOGO NEODENT  6

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

logo INTERMED

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

LOGO DGOI Tufts

 

 

 

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΟΡΗΓΟΙ

logo MAVRAIDOPOULOS NEW 11 apostolidis 10
 12 dental expert Logo ELUDRIL ELGYDIUM LOGO EMS
impladend LOGO PNG 24 southern implant Neodent Logo
 
logo IPM DENTAL Sadent banner