close menu

proodoseoe.gr - Header Section

proodoseoe.gr - Main Section

proodoseoe.gr - Main Component

Η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης προσφέρει από την ίδρυσή της πριν από 70 χρόνια έως και σήμερα, υψηλού επιπέδου και τεκμηριωμένη επιμόρφωση σε όλα τα επιμέρους πεδία που συνθέτουν την Οδοντιατρική επιστήμη.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης οδοντιατρικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί πλέον σημαντική παράμετρο του επαγγελματικού βίου του οδοντιάτρου, καθόσον έχει καταστεί όχι μόνον αναγκαία λόγω των ραγδαίων εξελίξεων των επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών, αλλά και ηθικώς επιβεβλημένη. Οι οδοντιατρικοί ασθενείς απαιτούν υψηλού επιπέδου, σύγχρονη και ασφαλή οδοντιατρική περίθαλψη και οι εξελίξεις της επιστήμης και της βιο-τεχνολογίας μπορούν να την καλύψουν, προσφέροντας βιώσιμες, λειτουργικές και αισθητικές λύσεις.

Το παρόν ετήσιο Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απευθύνεται σε όλους τους οδοντιάτρους οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε έναν ή περισσότερους τομείς της Οδοντιατρικής επιστήμης. Είναι δομημένο σε «Κύκλους» εκπαίδευσης, όπου ο κάθε Κύκλος αναφέρεται στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες οδοντίατροι μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον «Εκπαιδευτικό Κύκλο» ή να επιλέξουν επιμέρους τμήματά του, ανάλογα με τις ατομικές επιμορφωτικές ανάγκες τους και τις ανάγκες των ασθενών που θεραπεύουν στο ιατρείο τους.

Η θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων εστιάζεται στην εφαρμοσμένη κλινική πράξη και συνοδεύεται από πρακτική επίδειξη ή άσκηση των συμμετεχόντων, ώστε να αναπτύξουν τις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες, τις οποίες κατόπιν θα μεταφέρουν και εφαρμόσουν στον επαγγελματικό τους χώρο.

Επιπλέον, όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λαμβάνουν αντίστοιχο αριθμό μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα ECTS και με το σύστημα μοριοδότησης που εφαρμόζει η Οδοντιατρική Σχολή στο Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με βάση τις ώρες παρακολούθησης και την αναλογία θεωρίας/πρακτικής άσκησης.

Στο φετινό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης και το Επετειακό Συνέδριο, για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, το οποίο θα λάβει χώρα στην Αίγλη Ζαππείου στις 14-15 Οκτωβρίου 2016. Ο τίτλος του Επετειακού Συνεδρίου είναι «Η Πρόοδος στην Κλινική Οδοντιατρική».

Ο τίτλος αυτός έχει διττή σημασία: αφενός μεν παραπέμπει άμεσα στο Περιοδικό που εκδίδει η Εταιρεία, την «Οδοντοστοματολογική Πρόοδο» -ένα επιστημονικό έντυπο υψηλού επιπέδου- και αφετέρου δηλώνει τη θεματολογία του Συνεδρίου, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα άσκησης της κλινικής οδοντιατρικής, με έμφαση στην καθημερινή πράξη του γενικού οδοντιάτρου και πώς αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει Στρογγυλά Τραπέζια, Εισηγήσεις, Ελεύθερες Ανακοινώσεις, posters και Πρακτικά Σεμινάρια, hands-on, πλαισιώνεται από εμπορική έκθεση προϊόντων και υλικών και συνοδεύεται από εορταστική τελετή και βραβεύσεις. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της εποχής και σε πείσμα των καιρών που ωθούν σε συρρίκνωση και εκπτώσεις ιδεών και αξιών, η Εταιρεία διοργανώνει ένα Συνέδριο «πλούσιο» σε ποιότητα και ιδέες, χρήσιμο, ανοικτό και πολυεπίπεδο.

Το κατευθυνόμενο πρόγραμμα στελεχώνεται από καταξιωμένους ομιλητές-μέλη της Εταιρείας, ενώ προσφέρει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να γνωρίσουν την Εταιρεία και το έργο της από κοντά. Σας περιμένουμε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας μας, με τη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή σας θα αποτελέσει μια σπουδαία και ωφέλιμη εκπαιδευτική εμπειρία!

 

Καθηγητής ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Πρόεδρος της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

proodoseoe.gr - Bottom info

proodoseoe.gr - Home Section

ΧΟΡΗΓΟΙ

placControl tsaprazeis ivoclar inter arrianni
         
Logo Firippis vitsaropoulos intertrade mayraeidopoulos dental expert